Pár řádek z Encyklopedie Českých Budějovic, mé rozšíření informací o novinky a vlastní pohled na čtvrť, kde posledních pět let bydlím.

Malý, izolovaně situovaný obytný celek, dříve součást Pražského předměstí, od roku 1970 základní sídelní jednotka části obce České Budějovice 4. Na mírném návrší při severovýchodním okraji městského katastru, západně od Rozumova dvora a Nedbalova dvora U Křížku kde se dříve pravidelně konaly červencové Husovy oslavy, vznikla kolem roku 1930 skupina několika desítek rodinných domků a byla svými obyvateli pojmenována Husova kolonie.

NOVATEK CAMERA

Zdejších devět ulic, vyměřených na pravoúhlé osnově, dostalo v roce 1931 názvy většinou podle historických osobností a lokalit (Mikuláše z Husi, Rokycanova, Trocnovská, Blahoslavova, Žerotínova); 1937 až 1938 v nich bylo zřízeno veřejné osvětlení. Údržbě komunikací a veřejně prospěšných zařízení sloužil mezi lety 1933 – 1950 Spolek pro zvelebení Husovy kolonie.

V období druhé světové války se pro Husovu kolonii užíval název U Rozumova dvora, dříve vzniklo i lidové označení Čína. V Husově kolonii nebylo dlouho osvětlení a ulice byly buď prašné, nebo plné bláta podle počasí. Z toho důvodu to tam podle pamětníků vypadalo jako na čině. Pojem „čína“ měl vystihovat hrozné počasí a prostředí. Husova kolonie leží na protáhlém kopci nad městem, kde se prohání větry od severozápadu. Postupně se název Na čině upravil „Na Číně“ přičemž to podle starousedlíků nemělo nic společného s Čínou.

Již při založení kolonie bylo zřejmé, že její poloha vylučuje další rozvoj, neboť byla od vlastního města oddělena železniční tratí a vlečkou. Nedaleko odtud směrem k jihu pracovala strojní Franckova cihelna. Po roce 1945 vznikla jižně a jihovýchodně od Husovy kolonie velká průmyslová a účelová zóna (Sfinx, Akra, Agrozet aj.). Severovýchodně byl vybudován vysílač a severně rozsáhlá zahrádkářská kolonie. Husova kolonie zůstala od města oddělena i z komunikačního hlediska; jediné spojení umožňuje Pekárenská ulice. Po roce 1945 vznikla zástavba Lomené a Krátké ulice, zatímco ve volných blocích v jihozápadní části byly situovány administrativní a výrobní objekty.

Zdroj: Encyklopedie Českých Budějovic z roku 1998 ISBN 80-238-3392-8

2016-04-20 11.50.23

V roce 2011 byla přes zahrádkářskou kolonii zbudována spojka Okružní ulice s Nádražní (Strakonickou) a spuštěna oprava železničního koridoru včetně viaduktů. Opravy trvaly až do konce roku 2012. Pro zvýšení propustnosti dopravy při zavřeném viaduktu na Rudolfovské ulici byla v rámci zanádražní komunikace vybudována spojka Rudolfovské ulice s Pekárenskou. V průběhu celého roku 2015 se vybudovala poslední část zanádražky, spojení Pekárenské ulice s výše zmiňovanou spojkou Nádražní/Okružní.

Já jsem se do Husovy kolonie přistěhoval na konci roku 2010, předtím jsem tuto část města prakticky vůbec neznal a předpokládám, že podobně je na tom většina Budějčáků. Výjimku tvoří především rybáři, co si sem jezdí pro povolenky a v pátek místní hospoda zažívá nájezdy z okolí na jejich skvělý řízek.

Už ze vzdálenosti mnoha kilometrů můžete polohu Husovy kolonie určit díky vysílači, který se stal dominantou stojící na louce v centru čtvrtě. Přítomnost vysílače ve své době vylučovala rozvoj infrastruktury a výstavby celoročně obyvatelných objektů. K uvolnění dochází posledních pár let a „Čína“ se rozrůstá, zahrádky pomalu ustupují a vyrůstají na nich moderní rodinné domy.

_DSC5717aaa

Díky odříznutí čtvrtě od města kolejemi a nově vybudované zanádražní spojky kterou auta pouze profrčí na okraji a nejezdí skrz, je tu klid, ač jsme pár minut chůze od samotného centra Českých Budějovic. Ale není to už tak, jak si pamatují starousedlíci, že si jejich děti hrály na silnici fotbal a jednou dvakrát za den uhnuly projíždějícímu autu. Moderní doba přinesla změny mimo jiné v tom, že tu většina místních má auta a sama si tu tak zvýšila provoz, nakupovat se začalo v supermarketech, proto se zrušil místní obchod, ve kterém je aktuálně restaurace a my tak přišli o jedno z mála míst, kde jsme se mohli potkat a popovídat si. Husova kolonie mládne, babičky a dědové co tu léta bydleli „odešli“ a je tu mnoho mladých rodin s dětmi. Bohužel tu chybí dětské hřiště, školka, i nějaké veřejné prostranství pro posezení venku a vzájemné seznámení.

Jisté pokusy o socializaci tu probíhají, například to vypadá, že se tu uchytil každoroční lampionový průvod a co se týče ukázání kolonie i těm co ji neznají, založil jsem zde tzv. mystery cache „Čínský trojúhelník“ (GC3P87X) v rámci celosvětové hry Geocaching a jedna další keš je věnovaná přímo samotnému vysílači. Přijďte se sem projít s pejskem, s kočárkem, nebo se tu proběhnout, uvidíte, jak je tu fajn.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *